Zarządzanie nieruchomościami

Szczegółowy zakres czynności

Czynności związane z zarządzaniem nieruchomością:

 • Rejestracja wspólnoty: uzyskanie numeru NIP, REGON, założenie rachunku bankowego,
 • Reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej w sprawach dotyczących wspólnoty na zewnątrz w stosunkach z podmiotami zewnętrznymi a także w stosunkach pomiędzy właścicielami,
 • Opracowywanie uchwał, w tym statutu wspólnoty i regulaminów,
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
 • Zawieranie, egzekwowanie i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów do nieruchomości,
 • Zawieranie w imieniu wspólnoty umowy na ubezpieczenie budynku,
 • Analizowanie zakresie doradzanie w zakresie wdrażania energooszczędnych rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych obniżających koszty utrzymania nieruchomości.

Czynności związane z obsługą administracyjną nieruchomości:

 • Przejecie od poprzedniego zarządcy/administratora dokumentacji technicznej, księgowej wraz z dokumentami źródłowymi oraz kompletu bieżącej korespondencji z kontrahentami zewnętrznymi i właścicielami,
 • Prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali, udziałów oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • Nadzór i zapewnienie odpowiedniej czystości i porządku na terenie nieruchomości,
 • Zaopatrywanie w rzeczy i materiały potrzebne do bieżącej eksploatacji,
 • Prowadzenie korespondencji dotyczącej nieruchomości wspólnej,
 • Założenie i prowadzenie teczek właścicieli lokali,
 • Odczyt i prowadzenie ewidencji stanu/wskazań głównych i indywidualnych urządzeń pomiarowych w nieruchomości (tj. wodomierze zimnej i ciepłej wody, ciepłomierze, liczniki energii elektrycznej),
 • Sporządzanie, dla ubezpieczyciela, protokołów z zalań i powstania innych szkód w celu uzyskania odszkodowania,
 • Wyszukiwanie kontrahentów świadczących usługi na rzecz wspólnoty, potencjalnych najemców powierzchni wspólnych nieruchomości, negocjowanie cen warunków zawieranych umów.

Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości:

 • Opracowanie planu gospodarczego wspólnoty.
 • Oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości.
 • Oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z planowanymi remontami.
 • Obliczenie zaliczek właścicieli na pokrycie planowanych kosztów.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Składanie deklaracji podatkowych we właściwym Urzędzie Skarbowym i sprawozdań GUS.
 • Analiza realizacji założeń planu gospodarczego w trakcie roku (monitorowanie kosztów).
 • Opracowywanie rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej.
 • Rozliczenie wyniku finansowego wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z podjęta uchwałą.
 • Rozliczanie zaliczek na media i usługi świadczone na rzecz właścicieli zgobnie z zasadami uchwalonymi przez wspólnotę.
 • Prowadzenie bieżących rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.
 • Prowadzenie rozrachunków publiczno – prawnych.
 • Imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków.
 • Dokonywanie operacji finansowych wspólnoty poprzez rachunek bankowy.
 • Windykacja należnych wspólnocie opłat od zadłużonych właścicieli.
 • Naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek.

Czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej:

 • Utrzymywanie nieruchomości w stanie co najmniej niepogorszonym.
 • Zlecanie obowiązkowych przeglądów technicznych.
 • Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości.
 • Nadzór nad usuwaniem awarii.
 • Realizacja remontów:
  • Pozyskiwanie ofert potencjalnych wykonawców.
  • Zlecenie wykonania projektu (jeżeli będzie wymagany).
  • Realizowanie wybranej oferty.
  • Zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę.
  • Zawarcie umowy na wykonanie remontu.
  • Nadzór nad wykonaniem robót budowlanych.
  • Odbiór (ilościowy i jakościowy) wykonanych prac.
  • Rozliczenie remontu.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego.

Zaprezentowany zakres usług może być modyfikowany i w zależności od Państwa potrzeb każdorazowo uzgadniany i dostosowywany do stanu technicznego budynku, jego powierzchni, oczekiwań właścicieli lokali, budżetu.

Zapraszamy do współpracy!!

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem